Testy AB

10

Testy AB

Realizacja pojedynczego testu A/B to jeszcze nie optymalizacja konwersji. Na nią składają się powracające po sobie serie analiz i testów A/B. Podczas analizy generujemy pomysły na testy – ale który przeprowadzić jako pierwszy?

Testy A/B to metoda stosowana do określenia, czy dana zmiana wprowadzona na stronie może wpływać pozytywnie na współczynnik konwersji. Metoda ta jest wdrażana poprzez utworzenie strony ze zmianami (strona B), której wyniki porównywane są z wynikami strony oryginalnej (strona A).

Test A/B, zwany również testem porównawczym, polega na porównaniu co najmniej dwóch nieco odmiennych wersji projektu lub produktu tak, aby stwierdzić, która cecha (zmienna) jest lepsza. Testy A/B znalazły zastosowanie przy ocenie zmian wprowadzanych na stronach internetowej, lecz sama idea ich przeprowadzania jest o wiele starsza. Test pozwala bowiem stwierdzić, która z wersji bardziej trafia do klienta i przez to jest skuteczniejsza. Decyduje o tym najczęściej odsetek konwersji – im wyższy, tym content lub produkt skuteczniejszy. Musisz sprawdzić, co bardziej przekona użytkowników do pożądanego przez ciebie działania.