UX

02

 

Czym jest UX design?

UX design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika, jest procesem, którego celem jest zwiększenie satysfakcji klienta korzystającego z produktu poprzez poprawę jego funkcjonalności i użyteczności, dostarczenie produktu łatwego w obsłudze, zapewnienie „przyjemnych” interakcji między klientem a produktem. Oczywiście, efektem tego jest stworzenie też grupy lojalnych klientów produktu. Definicja ładna, jednak zupełnie pomija jakiekolwiek nawiązanie do techniki, narzędzi czy zakresu obowiązków UX designera.

Zadaniem UX designera jest zbadanie potrzeb, poznanie czego właściwie oczekuje przyszły użytkownik i doprowadzenie do dostarczenia produktu o intuicyjnej, wręcz przychodzącej naturalnie obsłudze. Zajmuje się więc projektowaniem zorientowanym na człowieka. Oto przykładowy zakres obowiązków UX designera, tutaj związany z produktem cyfrowym, jednak może być z powodzeniem przełożony na dowolną płaszczyznę.